فیلمنامه نویسی به سبک هیجانی

فیلمنامه نویسی به سبک هیجانی فیلمنامه نویسی به سبک هیجانی فیلمنامه نویسی به سبک هیجانی نویسنده: جیمز فری کتاب فیلمنامه نویسی به سبک هیجانی اثر جیمز فری در باب فیلمنامه نویسی است که اولین مرحله در شکل گیری فرآیند تولید فیلم است. فیلمنامه داستانی است که همراه با توضیح صحنه‌ها برای ساخت فیلم نوشته می‌شود. … بیشتر بخوانیدفیلمنامه نویسی به سبک هیجانی

صد فیلم مروری بر شاهکارهای سینمایی جهان

صد فیلم مروری بر شاهکارهای سینمایی جهان صد فیلم مروری بر شاهکارهای سینمایی جهان صد فیلم: مروری بر شاهکارهای سینمایی جهاننویسنده: بهرام ری پور   از مقدمه کتاب:مجموعه حاضر که نخستین فرهنگ فیلم های سینمایی به زبان فارسی است، با رجوع به فرهنگ های معتبر جهانی و انتخاب فیلم هایی که دارای ارزشهای تثبیت شده … بیشتر بخوانیدصد فیلم مروری بر شاهکارهای سینمایی جهان