پاورپوینت حسابداری تعهدی ویژه مسئولین مالی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

پاورپوینت حسابداری تعهدی ویژه مسئولین مالی دانشگاه علوم پزشکی کاشان پاورپوینت حسابداری تعهدی ویژه مسئولین مالی دانشگاه علوم پزشکی کاشان فهرست مطالب:دارایی های ثابت: دارایی های ثابت مشهود: اجزای بهای تمام شده داریی ثابت مشهود: خرید مدت دار دارایی های ثابت: مخارج بعدی دارایی های ثابت: تفکیک زمین و ساختمان: – زمین – ساختمان احداث … بیشتر بخوانیدپاورپوینت حسابداری تعهدی ویژه مسئولین مالی دانشگاه علوم پزشکی کاشان